A templom fennállásának 150 éves jubileuma

A templom fennállásának 150 éves jubileuma

  • Post Author:
  • Post Category:Aktuális

 

Különleges eseményre került sor 2016. június 10 – 12. között Zselyken, amikor több, mint 350 résztvevő – gyülekezeti tag, vendég, elszármazott – együtt ünnepelhetett és adhatott hálát a 150 éves evangélikus – lutheránus templom fennállásáért.

A rendezvény központi eseménye az ünnepi istentisztelet volt, amely bevonulással kezdődött, ahol mindenki megcsodálhatta az egyedülálló szászos jellegű zselyki népviseletbe felvonuló asszonyokat – férfiakat, leányokat – legényeket, gyermekeket.

Borsos K. László, az Oktatásügyi Államtitkárság tanácsosa, Zselyk szülötte “zselykiesen” üdvözölte a jelenlévőket, majd az ünnepi istentiszteleten az igehirdetést Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspöke végezte, aki prédikációjában felhívta a figyelmet a jelenkori szellemi – lelki rombolás veszélyére, kiemelte a megmaradás és élni akarás fontosságát, az Istenbe vetett hit megtartóerejét. Jelen voltak a még élő Zselyken szolgált lelkészek, Harcsár Sándor és Barcsa István, valamint Beszterce – Naszód megye történelmi egyházainak képviselői: Ft. Geréd Péter római katolikus főesperes, Vidican Alexandru ortodox esperes, a görög – katolikus egyház képviseletében Pop Narcis lelkész.

A szertartás keretében leleplezésre került a Zselyken szolgált evangélikus lelkészek (1554 – 2016) emléktáblája, amit Adorjáni Dezső Zoltán püspök áldott meg, Szabados János Zselyk szülötte lélekemelő, művészi előadással szavalta el Benedek Elek “Honvágy” című versét és Magyarosi Noémi a zselyken fennmaradt “Amerikás éneket” énekelte el. Tóth Zoltán Csaba helyi lelkész köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a 150 éves templom történetére vonatkozó főbb adatokat.

Ünnepi beszédek hangzottak el, ahol Kovács Péter, az RMDSz ügyvezető elnöke kiemelte a közösség építésének és megmaradásának fontosságát, amit csak összefogással és közös akarattal lehet megvalósítani.

Magyarország Kormányának megbízásából Szili Katalin miniszteri biztos köszöntését tolmácsolta Varró Anna kabinet főnök. Magyarország kolozsvári Főkonzulátusa képviseletében jelen volt Kecskés Tibor konzul. Az ünnepi beszédek rendjén Beszterce – Naszód Megyei Tanácsának képviselője Florin Moldovan, Décsei Atilla az RMDSz Beszterce – Naszód megyei szervezetének elnöke, Pirtyák Zsolt Lajoskomárom polgármestere, Horea Petrut Sajónagyfalu polgármestere, köszöntötték és bátorították a gyülekezetet, azon hagyomány megőrzésére és ápolására, amit az ősöktől örököltek.

Az istentiszteletet a besztercei „Tudor Jarda” Művészeti Középiskola fiatal művészei tették színesebbé, akik klasszikus, vallásos tárgyú művekkel örvendeztették meg a hallgatókat.

Ezt követően szeretetvendégséget tartottunk, amelyen a Zselyki Fúvószenekar biztosította a térzenét.

A nap folyamán a program kulturális műsorral folytatódott, amikor sor került Simion Hegyi Margit, kolozsvári festőművész festménykiállítására, “Gyökerek” címmel, majd Tóth Zoltán Csaba előadására, a zselyki egyházközség emlékkönyvéről (1881 – 1950).

Programunk kitüntetett helyet kapott Zselyk életében, hiszen előtérbe került a történelemben féltve őrzött vallásosság a templom központi motívumán keresztül és fontos helyet kapott az ünneplés, az emlékezés, a találkozás, az elszármazott, illetve külföldre telepedett rokonok, barátok hazahívása. A rendezvény tartalmával a fiatalabb generációt szerettük volna megszólítani, hogy ne csak halljanak a múlt eseményeiről, hanem átéljék és aktív tagokként részesei legyenek közös értékeink ápolásának, hagyományaink megőrzésének, a nemzeti és felekezeti öntudat megélésének. Az elszármazottak, a közeli magyar falvakból és szerte a nagyvilágból eljöttek erre az alkalomra.

Fontos volt, hogy az esemény kellőképpen volt mediatizálva és hogy részt vettek külhoni és hazai politikusok, közéleti személyiségek, egyházi képviselők, ugyanis felhívhattuk a figyelmüket egy magyarlakta erdélyi település sorsára, élni akarására és távlati céljaira, terveire.

A templom fennállásának jubileuma szorosan egybefonódik az évenként megrendezésre kerülő falunapi ünnepséggel, amelynek programjai két síkon mozognak egyrészt felekezeti, másrészt kulturális síkon és ezzel programunk mintegy nyitánya lesz a 2017 – es reformációi esztendőnek. A 2017 – es év a Reformáció 500 éves jubileumával válik a zselyki egyház kiemelt eseményévé, amikor is hálát adunk a templom felszenteléséért, valamint a helyi lutheránus egyházközség csaknem 460 éves múltjáért.

Programunk támogatásáért köszönetet mondunk Magyarország Kormányának, az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Reformáció Emlékbizottságnak, a RELE Püspöki Hivatalának, valamint az RMDSZ – nek és a Communitas Alapítványnak, hogy idén is támogatták programunkat.

Tóth Zoltán Csaba

Programunkat a média is beszámolt:

https://www.evangelikus.hu/zselyk-templom

https://kronika.ro/eklezsia/evfordulot-unnepeltek-a-zselyki-evangelikusok

https://www.timponline.ro/sarbatoare-la-jeica-slujba-expozitie-oficialitati-invitate/