Napi lélekmorzsák – péntek

„Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap.” (Zsoltár 35, 28) „A tanítványok nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak és áldották az Istent.” (Lukács 24, 52 – 53) Aki találkozik…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – péntek

Napi lélekmorzsák – csütörtök

„Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.” (Zsoltár 25, 16) „A beteg így válaszolt neki (Jézusnak): Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljem a medencébe.…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – csütörtök

Napi lélekmorzsák – szerda

„Az Úr javamra dönti el ügyemet.” (Zsoltár 138,8) „Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1,6) Az…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – szerda

Napi lélekmorzsák – kedd

„Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van – e köztük értelmes, aki keresi az Istent.” (Zsoltár 14,2) „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – kedd

Napi lélekmorzsák – hétfő

„Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök és várlak.” (Zsoltár 5,4) „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért...” (Efézus…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – hétfő

Napi lélekmorzsák – szombat

„Mózes így szólt: Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – szombat

Napi lélekmorzsák – péntek

„Hát nem az én drága fiam Efraim? Hát nem az én kedves gyermekem? Valahányszor megfenyegetem, végül mégis elfog a szánalom iránta: megremeg érte bensőm, irgalmaznom kell neki – így szól…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – péntek

Napi lélekmorzsák – szerda

„Az igaz megéri a nincstelen ügyét...” (Példabeszédek 29, 7) „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az Ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – szerda

Napi lélekmorzsák – kedd

„Térjetek meg gonosz utaitakról! Miért halnátok meg?” (Ezékiel 33,11)„Zákeus pedig odaállt az Úr elé és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem…

Continue Reading Napi lélekmorzsák – kedd