Húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap V. „Mint újszülött csecsemők…”

Introitus: Zsoltár 116, 1 – 9.

„Szeretem az URat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. 2 Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. 3 Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. 4 De az ÚR nevét hívom segítségül: Ó URam, mentsd meg életemet! 5 Kegyelmes és igazságos az ÚR, irgalmas a mi Istenünk. 6 Megőrzi az ÚR az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. 7 Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az ÚR! 8 Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, 9 az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén.”

Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek!

Bűnvalló imádság:

Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk!

Képtelenek vagyunk az újjászületésre, mert vétkeink súlya visszaránt bennünket régi énünkhöz és bűneink meggátolják a hozzád közelebb jutást. Istenünk belefáradtunk ebbe az egyhelyben toporgásba és szeretnénk megszabadulni mindattól, ami a pusztulást és összeomlást, vagy meghátrálást, visszaesést jelenti életünkben. Segíts bennünket, hogy megszabaduljunk tékozló és pazarló hajlamunktól, segíts, hogy elhagyjuk önző és kapzsi életvitelünket, ments meg a rosszindulat és irigység, a képmutatás és felszínesség csapdáitól, hogy meglássuk a tőled kapott új irányt és Benned növekedjünk az új életre. Kérünk te fejtsd le rólunk megkopott és elhasználódott létünket, mint egy régi, foszlott ruhát, te adj erőt, hogy bátran és teljes bizalommal fogadjuk el tőled az új lehetőségeket és az új életet, hogy az újjászületés valósággá legyen bennünk.

Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk!

Kegyelmi ige:

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden.” (2Kor 5, 17)

Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!

Epistola: 1Péter 1, 3 – 9.

Evangélium: János evangéliuma 20, 19 – 29. (Jézus megjelenik tanítványainak)

Az igehirdetés alapigéje: 1Péter 1, 3 – 4.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4 arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.”