Egyházmegyei lelkészértekezlet Zselyken

Egyházmegyei lelkészértekezlet Zselyken

  • Post author:
  • Post category:Aktuális

Március 27-én az Zselyki Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben gyűlt össze a kolozsvári egyházmegye „nagycsaládja”, hogy lelkészértekezleten beszéljék meg az egyházmegye jövőjét.

Az értekezletet Fehér Attila esperes-főtanácsos nyitotta meg köszöntő szavaival, majd Horváth – Mengyán Szófia lelkész áhítatával folytatódott. Az ige Jn 14,27 ből szólt hozzánk: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” Az aggodalmaskodás mindannyiunkra jellemző. Aggódó világban élünk. Jézus békessége más, mint az, amit a világ képes nyújtani. A Jézus békessége a benne való megnyugvás, bizalom, reá tekintés. A Lélek adománya. A böjti időszak alkalom valamennyiünk számára, hogy kérjük Istentől és elfogadjuk ezt a békességet. Hangsúlyozta ki a lelkésznő.

Benkőné Zonda Tímea teológiai tanár előadásával folytatódott az alkalom. „Revideált perikoparend: amit megold és amit nem” címmel. Az előadás röviden bemutatta a perikoparendek kialakulását, és az általunk használt perikóparend történetét, valamint arra kereste a választ, hogy miért volt szükséges ennek revideálására és milyen eredmények születtek ennek befejezése után. Mi az, amit megold és mi az, aminek megoldása még várat magára. Interaktív beszélgetés követte az előadást, hiszen sok kérdést vetett fel. Adorjáni Dezső Zoltán püspök felvetette azt a kérdést, hogy hogyan képzelik el a lelkészek a gyülekezeti szolgálatok jővőjét, milyen újításokat, milyen alkalmakat, közösségépítő, összetartó tevékenységeket folytatnak annak érdekében, hogy az egyre fogyó gyülekezeteink megmaradjanak, sőt növekedjenek. Szintén interaktív beszélgetés következett, aminek eredményeképpen megfogalmazódott az, hogy az idő rövidsége miatt ennek megbeszélése egy másik lelkészértekezlet fő témája legyen és akkor ki-ki a tapasztalatait leírhatja, megfogalmazhatja és közös tapasztalatcsere formájában ez feldolgozásra kerül majd.

Az egyházmegyei munkaprogram, alkalmak, rendezvények megbeszélése következett, melynek keretén belül az országos ifjúsági tábor, regionális presbiteri találkozók, egyházmegyei csendesnapok, konfirmandus tábor és gyermeksziget voltak a hansúlyosak.

Az alkalom ebéddel zárult, melynek elkészítéséért ezúton is köszönetet mondunk a zselyki nőszövetségnek.

Horváth Csaba

Az egyházmegyei értekezletek, események és konferenciák támogatója a Miniszterelnökség – BGA Zrt.

Forrás: www.evangelikus.net