Egyházmegyei Lelkészértekezlet

  • Post author:
  • Post category:Aktuális

A Kolozsvári Egyházmegye idei második lelkészértekezletére Zselyken került sor, május 21 – 22 – én. Az értekezletet közös istentisztelet nyitotta meg, melynek liturgiai szolgálatát Köncze Geréb Árpád esperes végezte. Az igehirdetés során Fejér Olivér püspöki titkár felsorolta mi minden szükséges egy építkezéshez, hogy az maradandó legyen. Hangsúlyozta, hogy „aki kősziklára épít” – utalva az evangéliumi példázatra – az biztos lehet az épület szilárdságában. Az emberi élet is Krisztusban gyökerezhetik meg és ezáltal a hívő – „az okos ember” – Jézusban találja meg életének alapját. Azért van szükségünk minderre – összegezve a prédikáció igei üzenetét – mert a homok bizonytalan, ingatag, az arra épített élet nem állja ki a szelek, árvizek próbáját, viszont aki Krisztusra helyezi életét biztos lehet abban, hogy maradandót alkotott.

A délután közös grillezéssel folytatódott, amikor is a lelkészek felszabadultabb formában beszélgethettek egyházat, gyülekezeteket érintő témákról, közösségi eseményekről, adminisztrációs, kulturális kérdésekről.

Az értekezlet második napja reggeli áhítattal indult, melyet Kerékgyártó Imola tartott. Ezt követően a napi témát „A gyermek és ifjúsági munka szerepe a gyülekezetben”

Tóth Zoltán Csaba helyi lelkész vezette be, kihangsúlyozva a gyermekekkel való foglalkozás, vallásos nevelés és ifjúsági munka aktualitását, fontosságát és felelősségét. Több olyan lehetőség van – családos istentisztelet, vasárnapi iskola, vallásórák, táborok stb – amelyen keresztül meg lehet szólítani a fiatalokat, gyermekes családokat. Ezek kihasználása, alkalmazása prioritás az egyházközségekben. A felvezető után a lelkészek beszámoltak azokról a helyzetekről, kihívásokról, amelyekkel találkoztak a gyermek és ifjúsági munka során – pl. a fogyasztói társadalom beszippantó ereje és az egyén közösségi élményét, tudatát leépítő hatása -, felvetettek olyan problémákat, amelyek felmerülnek – a fiatal érdeklődési körének megragadása – és közösen próbáltak olyan megoldásokat találni, amelyek előmozdítják a gyermek és ifjúsági munkát.

Az értekezlet záró akkordjaként a lelkészek megtekinthették annak a zselyki ifjúsági táborközpontnak a látványtervét, amely a parókiát és a templomot övező területen lesz kiépítve. A táborközpont, annak épületegyüttesével közegyházi és közművelődési érdeket szolgál majd, egyrészt a fiatalokkal való foglalkozás, másrészt a magyar keresztyén hagyományok és kultúra megőrzése, ápolása terén.

Tóth Zoltán Csaba