Érted is, amit olvasol? – Egyházmegyei konfirmandus tábor Sztánán

Érted is, amit olvasol? – Egyházmegyei konfirmandus tábor Sztánán

  • Post author:
  • Post category:Aktuális

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsvári Egyházmegyéje idén Sztánán rendezte meg a konfirmandus tábort. A járvány miatt rövidebb, de ugyanakkor tartalmas programokkal igyekeztünk megragadni a fiatalokat. Augusztus 27.-29. között töltöttük együtt az időt a sztánai Orgona Panzióban. Színes sátrak tarkították a frissen lekaszált udvart, és fehérlettek a focikapuk, várva a gólözönt. Ilyen kép fogadott, amikor megérkeztünk. Kolozsvár, Marosvásárhely, Zselyk-Beszterce, Simonyifalva, Kiskapus, Fazekasvarsánd, Arad és Szatmárnémeti gyülekezeteiből érkeztek a már megkonfirmált fiatalok és a szervezőkkel, kísérőkkel, előadókkal együtt közel félszázan népesítettük be a panziót. A program vezérigéje az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezet 30. verse volt: „Érted is, amit olvasol?”

A tábor célja, az egymásra figyelés, a minőségi idő eltöltésének felismerése és megtanulása. Az egymásra figyelésen túl az Istenre figyelés akaratának megértése a távlati célkitűzés. Az áhítatok alatt a szatmárnémeti Szegletkő dicsőítő zenekar szolgált és tette még felemelőbbé a hangulatot.

A találkozó elején Fehér Attila esperes és Tóth Zoltán Csaba alesperes köszöntötték a jelenlévőket, és Istennek adva hálát örömüket fejezték ki az összegyűlt csapatért.

„Figyelj az egészségedre és mások egészségére!” – egészségügyi bemutatóval indult a tábor. dr. Fehér Kardos Gabriella a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókat magyarázta el, a maszkviselés szabályait, a higiéniai előírásokat, majd a feltett kérdésekre adott válaszokat, helyesbítette a tévesen rögzült információkat, az álhírekre hívta fel a figyelmet és a fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókat magyarázta, mit kell tennünk, ha fertőzés alakul ki közvetlen környezetünkben.

„Értjük egymást!?” címmel tartotta meg a nyitó áhítatot Tóth Zoltán Csaba alesperes, majd Borhaci Dávid fazekasvarsándi lelkész tartott interaktív előadást, felvázolva a megértés akadályait és azokra adott megoldási javaslatokat. Az est folyamán a Szegletkő dicsőítő együttes új dalokkal-énekekkel gazdagított, tanultuk és ismételtük az énekeket Benkő Tímea vezetésével. Az esti áhítatott Illyés Sándor szatmárnémeti-nagykárolyi lelkész tartotta, aki egyben a Szegletkő zenekar billentyűse is. A csillagok feljövetele után távcsővel kémleltük az eget, többnyire a holdat.

Közben lobogott a tábortűz. Szemünkben a csillagok és a tábortűz fénye egyszerre lobogott. Mályvacukrot sütöttünk, sokat nevettünk, örültünk, hogy együtt lehetünk.

Másnap kirándulás következett a sztánai Varjúvárhoz. A Varjúvárnál Papp Noémi tartott áhítatott. Központi téma itt is a megértés volt. A tábor vezérgondolatát boncolgattuk közösen, a szerecsenországi komornyik történetén keresztül azonosultunk a megértés akadályaival, megismertük a történelmi hátteret, a kulturális közeget, ami ezt a történetet körbevette és ezután arra figyelhettünk, hogy hogyan következett be a megértés folyamata a komornyik életében, valamint a keresztséggel történő elköteleződés Jézus mellett.

Megismerhettük a Varjúvár történetét, rövid összefoglalót hallottunk Kós Károly életéről, sajátos építészeti stílusáról. Sajnos az épület éppen felújítás alatt volt, ezért nem tudtunk bemenni. Viszont alkalom volt itt a szabadban ismét énekeket tanulni és ajkunkon énekszóval visszatérni a panzióba. Délután interaktív játékokkal versenyeztek a csapatok. Ügyességi vetélkedők és szellemi vetélkedők tették próbára a csapatban való együttmunkálkodásra való képességüket. Nagyon meglepő volt, hogy a “z” generáció milyen gyorsan alkalmazkodik a kihívásokhoz és hamar megtalálták a közös hangot, a csapatmunka nem volt akadály. Divatbemutató tette vidámmá a késő délutánt. Saját tervezésű őszi-téli-nyári kollekciókat kellett a megadott alapanyagokból tervezni megadott időn belül a csapatoknak, melyet mindhárom csapat kiválóan teljesített. A vetélkedők után barátságos focimeccs erősített meg abban, hogy mi is a különbség az ellenség és az ellenfél között. Horváth Csaba kiskapusi lelkész esti áhítatát követően Varga István, az EMCSE (Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület) alelnöke és Tóth Zoltán Csaba, csillagászattal is foglalkozó alesperes tartottak csillagászati bemutatót. Megtudtuk a távcső működési elvét, tájékozódtunk az égbolt csillagai között, csillagképeket tanultunk, távoli bolygókat figyelhettünk meg, melyeket eddig csak a tankönyvekben láttunk. Késő éjszakába nyúlt a csillagnézés, melyet rengeteg kérdés és válasz tett izgalmassá. És természetesen sokat nevettünk ezeken a foglalkozásokon. Az utolsó nap délelőttjén összegzés, kiértékelés, díjazás következett. Mindenki sajnálta, hogy kevés idő állt rendelkezésünkre, de reméljük a jövő alkalom már sokkal hosszabb lesz. A záróistentiszteleten Fejér Olivér szolgálata töltött fel bennünket lelkiekben. Énekekkel dicsőítettük az Urat és adtunk hálát ezért a pár együtt töltött tartalomban gazdag napért. Ebéd után hazautaztunk. Köszönet a szülőknek, akik a járványhelyzetben is bátrak voltak és vállalták a felelősséget és elküldték gyermekeiket, hogy lelkiekben is gyarapodhassanak Isten dicsőségére.

Köszönet a támogatóknak, a RELE Püspöki Hivatalának, az egyházmegye gyülekezetinek, a Nordkirche Weltweit – Északnémetországi Egyháznak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, Dr. Fehér Gabriella Családorvosi Rendelőnek, az Orgona Panziónak és a panzió személyzetének, a bánffyhunyadi Derby Vendéglőnek.

Horváth Csaba (Kiskapus)

Forrás: evangelikus.ro