Köszönőlevél

Köszönőlevél

  • Post author:
  • Post category:Aktuális

Tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház adománygyűjtési felhívásának eleget téve adományaikkal támogatták segélyezési munkánkat! Egyházunk július hónapban kiosztotta a koronavírus-járvány okán meghirdetett adománygyűjtési felhívásra beérkezett eddigi adományokat.

Tájékoztatjuk az adakozókat, hogy a belföldi és külföldi adományozók összefogásának eredményeként 132.000 lejt tudtunk kiosztani segélyként. A kiosztott segélyben gyülekezeteink 77 híve részesült, valamint 17 egyházközség, akik anyagi nehézségek miatt fizetéspótlékra szorultak.

Tekintettel a világjárvány okozta gazdasági válságra, mely az emberek megélhetését veszélyezteti, egyházunk 2020 végéig folytatja az adománygyűjtést.

Tisztelettel felkérjük lelkészeinket, hogy továbbra is buzdítsák a gyülekezeteket, ismerőseiket az adakozásra. A begyűlt adományok a nehéz anyagi helyzetben levő híveink megsegítését, valamint az egyházi munkahelyek megóvását, az elbocsátások elkerülését szolgálják.

Isten áldása kísérje az adakozók életét!

                Adorjáni Dezső Zoltán püspök

Forrás: evangelikus.ro